RICOH CUP2000
*  Players  *

CHIKUN
CHO

(KISEI
+MEIJIN)
KAZUKO
SUGIUCHI


(8-dan)
KOICHI
KOBAYASHI
(JYUDAN+
TENGEN+GOSEI)
IZUMI
KOBAYASHI

(WOMEN'S
KISEI)
RISSEI
O


(OZA)
YOKO
INORI


(4-dan)
YOSHIO
ISHIDA


(9-dan)
ISOKO
ASHIDA


(6-dan)
KAIHO
RIN

(9-dan)
KAORI
CHINEN

(WOMEN'S
HONINBO)
MASAO
KATO


(9-dan)
TOMOKO
OGAWA

(6-dan)
HIDEO
OTAKE


(9-dan)
KUMIKO
YASHIRO


(3-dan)
SATORU
KOBAYASHI


(9-dan)
KIKUYO
AOKI

(WOMEN'S
MEIJIN)
MASAKI
TAKEMIYA


(9-dan)
NARUMI
OOSAWA

(WOMEN'S
KAKUSEI)
SATOSHI
KATAOKA


(9-dan)
YUKARI
UMEZAWA


(3-dan)
NAOTO
HIKOSAKA


(9-dan)
AYAKO
NAKAZAWA

(4-dan)
NORIMOTO
YODA


(9-dan)
MITSURU
KOYAMA


(5-dan)
SHIKUN
RYU


(7-dan)
TOMOKO
KATO


(4-dan)
KIMIO
YAMADA


(7-dan)
MAYU
HOSAKA

(2-dan)
HIROAKI
TOONO


(9-dan)
MIKA
YOSHIDA


(6-dan)
KUNIHISA
HONDA


(9-dan)
CHIZU
KOBAYASHI


(5-dan)