Pair Go RICOH CUP 2009
Game Records
( System cooperation / PANDANET Inc. )

[ PANDA-IGS of the live watching-a-game software ]
The viewer setup is here.


[ The Final 31/Jan/2009 13:30 START]
Imin SHEI & Yuta IYAMA
VS
Keiko KATO & Naoki HANE


[ The Semifinal 13/Dec/2008 15:00 START]
Terumi KOYAMA & Iso KO
VS
Imin SHEI & Yuta IYAMA
Keiko KATO & Naoki HANE
VS
Yukari UMEZAWA & Toshiya IMAMURA


[ The Quarterfinal 13/Dec/2008 12:30 START]
Terumi KOYAMA & Iso KO
VS
Yumiko OKADA & Naoto HIKOSAKA
Imin SHEI & Yuta IYAMA
VS
Tomoko KATO & Shinji TAKAO
Keiko KATO & Naoki HANE
VS
Mika YOSHIDA & Rin KONO
Ayumi SUZUKI & Koichi KOBAYASHI
VS
Yukari UMEZAWA & Toshiya IMAMURA


[ The Quarterfinal Advance Determination Game 6/Dec/2008 17:00 START]
Kazuko KONISHI & Norimoto YODA
VS
Yukari UMEZAWA & Toshiya IMAMURA
Mika YOSHIDA & Rin KONO
VS
Narumi OSAWA & Chikun HONINBO the 25th
Tomoko KATO & Shinji TAKAO
VS
Izumi KOBAYASHI & Hideyuki SAKAI
Kikuyo AOKI & Kimio YAMADA
VS
Yumiko OKADA & Naoto HIKOSAKA


[ The 2nd Game 6/Dec/2008 14:30 START]
Terumi KOYAMA & Iso KO
VS
Kazuko KONISHI & Norimoto YODA
Narumi OSAWA & Chikun HONINBO the 25th
VS
Kaori CHINEN & Satoru KOBAYASHI
Yukari UMEZAWA & Toshiya IMAMURA
VS
Imin SHEI & Yuta IYAMA
Mika YOSHIDA & Rin KONO
VS
Akiko TSUKUDA & U CHO
Keiko KATO & Naoki HANE
VS
Tomoko KATO & Shinji TAKAO
Kumiko YASHIRO & Yokoku SO
VS
Kikuyo AOKI & Kimio YAMADA
Ayumi SUZUKI & Koichi KOBAYASHI
VS
Izumi KOBAYASHI & Hideyuki SAKAI
Yumiko OKADA & Naoto HIKOSAKA
VS
Kana MANNAMI & Keigo YAMASHITA


//
[ The 1st Game 6/Dec/2008 12:30 START ]
Narumi OSAWA & Chikun HONINBO the 25th
VS
Terumi KOYAMA & Iso KO
Kaori CHINEN & Satoru KOBAYASHI
VS
Kazuko KONISHI & Norimoto YODA
Mika YOSHIDA & Rin KONO
VS
Yukari UMEZAWA & Toshiya IMAMURA
Akiko TSUKUDA & U CHO
VS
Imin SHEI & Yuta IYAMA
Keiko KATO & Naoki HANE
VS
Kumiko YASHIRO & Yokoku SO
Tomoko KATO & Shinji TAKAO
VS
Kikuyo AOKI & Kimio YAMADA
Ayumi SUZUKI & Koichi KOBAYASHI
VS
Yumiko OKADA & Naoto HIKOSAKA
Kana MANNAMI & Keigo YAMASHITA
VS
Izumi KOBAYASHI & Hideyuki SAKAI

[ top of this page ]
Tournament Outline Players Tournament Results Tournament Report Game Records Game Records


Copyright(C) JAPAN PAIR GO ASSOCIATION. All rights reserved.