The Matsuda Masatake Memorial 31st International Amateur Pair Go Championship

Players

Japan
Hokkaido

Watanabe Haruki
6dan

Hosaka Ryu
6dan

Hokkaido

Nakamura Taiko
6dan

Michikawa Iori
6dan

Touhoku

Hiraoka Yuriko
5dan

Hiraoka Satoshi
8dan

Kantokoshin'etsu

Kurashina Kanako
6dan

Sugita Shuntaro
6dan

Kantokoshin'etsu

Fujiwara Akiko
6dan

Tsuda Yuki
7dan

Kantokoshin'etsu

Tani Yuiko
5dan

Ozeki Minoru
7dan

Kantokoshin'etsu

Tsuji Moeka
6dan

Yamada Mao
6dan

Kantokoshin'etsu

Yano Mizuki
6dan

Tanabe Satoshi
6dan

Kantokoshin'etsu

Osawa Maya
6dan

Tsuchimune Yoshiyuki
6dan

Tokai-Hokuriku

Aoike Koharu
6dan

Yasuda Yoshiaki
7dan

Tokai-Hokuriku

Takasaki Yoshino
2dan

Takasaki Hiroyuki
5dan

Kinki

Arai Naoko
6dan

Nishikawa Takatoshi
6dan

Kinki

Kaneko Motoko
6dan

Sato Koya
6dan

Kinki

Hino Rieko
5dan

Hiramatsu Keiki
6dan

Kinki

Kurashina Maiko
5dan

Kihara Shunsuke
6dan

Kinki

Izaki Yaeko
5dan

Izaki Masao
5dan

Chugoku

Kashitani Ayako
1dan

Kashitani Kenji
6dan

Chugoku

Kiura Satoko
5dan

Ikeno Hirofumi
6dan

Shikoku

Kashihara Eriko
4dan

Takabatake Yutaka
6dan

Kyushu-Okinawa

Takehisa Kiyomi
5dan

Gokuden Mizuo
7dan

Kyushu-Okinawa

Takehisa Izumi
3dan

Kawano Yasuhiro
7dan

PANDANET Preliminary

Sasako Risa
6dan

Kurita Yoshiki
6dan

PANDANET Preliminary

Iwai Haruko
6dan

Cho Seokbin
7dan

College student

Sakano Hanae
6dan

Someya Shuma
6dan

College student

Kezuka Akiko
5dan

Hatano Kanta
6dan

College student

Ogaki Mina
6dan

Matsumoto Naota
6dan

College student

Fukushima Akira
5dan

Nishimura Ryotaro
6dan

High school student

Inoue Yuna
5dan

Kasahara Yuki
6dan

Junior high school students and younger

Lee Kasumi
5dan

Ito Yusuke
6dan

Junior high school students and younger

Sato Miku
1dan

Sogabe Toshiyuki
7dan

Junior high school students and younger

Makino Akari
4dan

Makino Takumi
5dan

Junior high school students and younger

Inoue Hazuki
5dan

Inoue Keiya
3dan

TOP