Japan Pair Go Association

Japan Pair Go Association

PAIR GO WORLD CUP 2016 TOKYO PAIR GO WORLD CUP 2016 TOKYO

Live Broadcasts

Results

Winner Yu Zhiying 5dan・Ke Jie 9dan Pair  [ China ]
Runner-up Missingham Joanne Jia-Jia 7dan・Chen Shih Iuan 9dan Pair  [ Chinese Taipei ]
3rd Place Choi Jeong 6dan・Park Jeonghwan 9dan Pair  [ Korea ]

FinalJuly 10th (Sun.) 14:30

[ China ]
Yu Zhiying 5dan
Ke Jie 9dan
Yu & Ke
W+Resign
[ Chinese Taipei ]
M. Joanne Jia-Jia 7dan
Chen Shih Iuan 9dan

3rd-Place MatchJuly 10th (Sun.) 14:30

[ Korea ]
Oh Yujin 2dan
Choi Chul-Han 9dan
Choi & Park
B+Resign
[ Korea ]
Choi Jeong 6dan
Park Jeonghwan 9dan

Shuffle Pair GoJuly 10th (Sun.)15:00

Hsieh Yi Min 6dan
Ichiriki Ryo 7dan
Record
Chang Kai Hsin 5dan
Fernando Aguilar
P. Aroonphaichitra
E. Hao-Chiun Lui 1dan
Record
Amy Song
Shi Yue 9dan
Rita Pocsai
David He
Record
Wang Chenxing 5dan
Song Hongsuk
Mukai Chiaki 5dan
Murakawa Daisuke 8dan
Record
Jeon Yujin
Ali Jabarin 1dan
Natalia Kovaleva
N. Taechaamnuayvit
Record
Wang Jing Yi 2dan
Wang Yuan Jyun 7dan
Rosario Papeschi
Ilya Shikshin 1dan
Record
Sarah Yu
Iyama Yuta 9dan

Semi-FinalJuly 10th (Sun.) 11:00

[ China ]
Yu Zhiying 5dan
Ke Jie 9dan
Yu & Ke
W+1.5
[ Record ]
[ Korea ]
Choi Jeong 6dan
Park Jeonghwan 9dan
[ Korea ]
Oh Yujin 2dan
Choi Chul-Han 9dan
Missingham & Chen
B+4.5[ Record ]
[ Chinese Taipei ]
M. Joanne Jia-Jia 7dan
Chen Shih Iuan 9dan

Shuffle Pair GoJuly 10th (Sun.)11:30

Rosario Papeschi
E. Hao-Chiun Lui 1dan
Record
Natalia Kovaleva
Ichiriki Ryo 7dan
Amy Song
Song Hongsuk
Record
Jeon Yujin
Wang Yuan Jyun 7dan
Wang Jing Yi 2dan
Iyama Yuta 9dan
Record
Mukai Chiaki 5dan
Fernando Aguilar
Hsieh Yi Min 6dan
Ali Jabarin 1dan
Record
Chang Kai Hsin 5dan
Shi Yue 9dan
Rita Pocsai
Murakawa Daisuke 8dan
Record
Sarah Yu
David He
P. Aroonphaichitra
Ilya Shikshin 1dan
Record
Wang Chenxing 5dan
N. Taechaamnuayvit

Round 2July 9th (Sat.) 14:30

[ China ]
Yu Zhiying 5dan
Ke Jie 9dan
Yu & Ke
B+Resign
[ Record ]
[ The 26th IAPG
Champion ]

Jeon Yujin
Song Hongsuk
[ Korea ]
Choi Jeong 6dan
Park Jeonghwan 9dan
Choi & Park
B+Resign
[ Record ]
[ Japan ]
Hsieh Yi Min 6dan
Iyama Yuta
[ North America ]
Sarah Yu
Eric Hao-Chiun Lui 1dan
Missingham & Chen
B+Resign
[ Record ]
[ Chinese Taipei ]
M. Joanne Jia-Jia 7dan
Chen Shih Iuan 9dan
[ Japan ]
Mukai Chiaki 5dan
Ichiriki Ryo 7dan
Oh & Choi
B+4.5
[ Record ]
[ Korea ]
Oh Yujin 2dan
Choi Chul-Han 9dan

Round 1July 9th (Sat.) 11:00

[ Chinese Taipei ]
Chang Kai Hsin 5dan
Wang Yuan Jyun 7dan
Jeon & Song
W+13.5
[ Record ]
[ The 26th IAPG
Champion ]

Jeon Yujin
Song Hongsuk
[ China ]
Yu Zhiying 5dan
Ke Jie 9dan
Yu & Ke
W+Resign
[ Record ]
[ Europe ]
Natalia Kovaleva
Ilya Shikshin 1dan
[ Korea ]
Choi Jeong 6dan
Park Jeonghwan 9dan
Choi & Park
B+Resign
[ Record ]
[ Oceania & Africa ]
Amy Song
David He
[ Japan ]
Hsieh Yi Min 6dan
Iyama Yuta
Hsieh & Iyama
B+Resign
[ Record ]
[ Central &
South America ]

Rosario Papeschi
Fernando Aguilar
[ North America ]
Sarah Yu
Eric Hao-Chiun Lui 1dan
Yu & Lui
W+Resign
[ Record ]
[ Asia ]
P. Aroonphaichitra
N. Taechaamnuayvit
[ Japan ]
Wang Jing Yi 2dan
Murakawa Daisuke 8dan
Missingham & Chen
B+Resign
[ Record ]
[ Chinese Taipei ]
M. Joanne Jia-Jia 7dan
Chen Shih Iuan 9dan
[ China ]
Wang Chenxing 5dan
Shi Yue 9dan
Oh & Choi
W+Resign
[ Record ]
[ Korea ]
Oh Yujin 2dan
Choi Chul-Han 9dan
[ Japan ]
Mukai Chiaki 5dan
Ichiriki Ryo 7dan
Mukai & Ichiriki
B+Timeout
[ Record ]
[ Europe ]
Rita Pocsai
Ali Jabarin 1dan
Viewer software download is required to watch the games.
  for PC (English)  (Chinese)  (Thai)
for iPhone iPad / Android

( System cooperation / Pandanet )

Back to Top